Produk

Produk Kowaja

Pelan Pinjaman dan Pembiayaan

Koperasi Wawasan Pekerja-Pekerja Berhad (KOWAJA) telah menawarkan banyak pelan pinjaman dan pembiayaan sejak ditubuhkan pada tahun 2003 bersama khidmat nasihat serta sokongan yang berterusan kepada ahli anggotanya.

Pembiayaan Peribadi-i

Dapatkan tunai untuk kesihatan, pendidikan, perkahwinan atau rumah
+

Pembiayaan Perniagaan SME

Menambah modal & aliran tunai perniagaan untuk syarikat PKS
+

Pembiayaan Bercagar

Cagarkan tanah atau rumah anda untuk dapatkan lebih banyak duit di tangan
+

Pajak Gadai Ar-Rahnu

Cagarkan barangan emas anda untuk dapatkan tunai dengan segera
+
Peribadi PKS SME Bercagar

    Pembiayaan

    Dapatkan Tunai Untuk Keperluan Anda

    Telus. Mudah. Cepat.

    KOWAJA telah menawarkan banyak pelan pinjaman dan pembiayaan bersama khidmat nasihat serta sokongan yang berterusan kepada ahli.

    Pelan pembiayaan KOWAJA ditawarkan kepada warganegara Malaysia, bukan hanya kepada pihak anggota koperasi.

    Untuk pertanyaan pembiayaan,