PELANCARAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i AL MUTAYASIR

Pelancaran Produk Baharu daripada KOWAJA

Pembiayaan Peribadi-i Al-Mutayasir direka khas bagi menyediakan dana dan pembiayaan untuk membantu mereka yang berpendapatan sederhana atau memerlukan wang untuk kecemasan seperti kereta rosak, rumah bocor atau masalah kesihatan.

Untuk maklumat lanjut layari www.kowaja.com.my

#pembiayaanuntuksemua #kemudahanpembiayaan #pembiayaanperibadi #ansurantetap #pembiayaansyariah