Memperkenalkan Aplikasi myKOWAJA

Mohon pembiayaan peribadi KOWAJA melalui aplikasi rasmi ‘myKOWAJA’ untuk proses permohonan yang lebih mudah dan pantas. Nikmati ganjaran tunai RM300 dengan setiap permohonan pembiayaan yang berjaya dengan memenuhi kriteria berikut:

  • Permohonan pembiayaan yang baru
  • Jumlah pembiayaan minima RM10,000
  • Ganjaran RM300 akan dikreditkan bersama pembiayaan

Muat turun aplikasi myKOWAJA di Google Play Store sekarang.

Koperasi Wawasan Pekerja Pekerja Berhad (Kowaja) berhak untuk meminda terma dan syarat atau menukar nilai atau kadar ganjaran tunai serta hadiah dan insentif pada bila-bila masa tanpa notis.