Kalkulator Pembiayaan

KOWAJA Sedia Membantu Anda

Kalkulator Pembiayaan Percuma

Merancang untuk mendapat pembiayaan ataupun pinjaman kredit dari institusi kewangan? Di sini dapatkan maklumat tentang pembayaran ansuran bulanan anda dengan kalkulator pembiayaan kami.

Kalkulator kami akan mengira ansuran bulanan anda berdasarkan amaun pembiayaan yang anda berikan.

* NOTA PENTING:

  1. Sila ambil perhatian bahawa pengiraan anggaran dari kalkulator pembiayaan di atas ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan sebagai petunjuk indikatif sahaja.
  2. KOWAJA tidak menjamin ketepatan pengiraan dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ketidaktepatan ataupun ketinggalan maklumat.
  3. Keputusan kalkulator di atas tidak mewakili sebagai satu tawaran pembiayaan dan tidak menjamin bahawa kemudahan pembiayaan KOWAJA yang dipohon akan diluluskan.
  4. Semua permohonan pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian dan kelulusan kredit individu ataupun syarikat masing-masing. KOWAJA berhak untuk meluluskan atau menolak permohonan tanpa memberikan apa-apa sebab.
  5. Amaun kalkulator pembiayaan di atas hanyalah memberikan anggaran jumlah bayaran balik sebulan, jumlah ansuran sebenar mungkin berbeza daripada apa yang ditunjukkan dalam kalkulator penbiayaan ini dan mungkin juga berbeza daripada institusi kewangan lain-lain ataupun pelanggan yang lain.

Semaklah perbandingan antara produk-produk pembiayaan KOWAJA iaitu Pembiayaan Peribadi-i, Pembiayaan Perniagaan SME, dan Pembiayaan Bercagar di dalam laman KOWAJA yang terkini!

Anda akan dapatkan gambaran yang lebih jelas untuk pengiraan ansuran bulanan, yuran dan duti setem diperlukan untuk memohon pembiayaan dengan KOWAJA.

Produk

Pembiayaan KOWAJA

Kami sentiasa menyokong impian dan hasrat anda demi keselesaan dan keceriaan dalam menjalani kehidupan.

Pembiayaan Peribadi-i

Dapatkan tunai untuk kesihatan, pendidikan, perkahwinan atau rumah
+

Pembiayaan Perniagaan SME

Menambah modal & aliran tunai perniagaan untuk syarikat PKS
+

Pembiayaan Bercagar

Cagarkan tanah atau rumah anda untuk dapatkan lebih banyak duit di tangan
+

Hubungi kami hari ini untuk capai apa yang anda rancangkan.