DAPATKAN PEMBIAYAAN BERCAGAR

Gunakan Aset Anda Untuk Dapatkan Aliran Tunai Sebanyak RM5 Juta

  Telus. Mudah. Cepat.

  KOWAJA menawarkan banyak pelan-pelan pembiayaan dan khidmat nasihat bermanfaat serta sokongan yang berterusan.

  Untuk pertanyaan pembiayaan,

  Pembiayaan Bercagar Boleh Membantu Anda Untuk Dapatkan Jumlah Pembiayaan Yang Tinggi

  Kesihatan
  Pendidikan
  Perkahwinan
  Membaiki Kereta
  Ubah Suai/ Membaiki Rumah
  Pelaburan/ Bisnes

  Pembiayaan Bercagar Boleh Membantu Bisnes Anda Untuk Dapatkan Aliran Tunai Dengan Cepat

  Membuka Cawangan
  Baharu
  Mengembangkan ke
  Pasaran Baharu
  Membeli Peralatan
  untuk Beroperasi

  Lebih Tinggi Nilai Aset Anda, Lebih Banyak Aliran Tunai Untuk Anda!

  Jumlah Pembiayaan:
  RM15,000-RM5,000,000
  Tempoh Pembiayaan:
  12 bulan-120 bulan
  Kadar Tetap serendah
  10% setahun
  Mudah Lulus
  Kelulusan Segera
  Blacklist Boleh Memohon

  Semakan Kelayakan

  1) Warganegara Malaysia 

  • Kakitangan kerajaan/ syarikat berkaitan kerajaan/ swasta
  • Umur 18 – 60 tahun
  • Pendapatan minima RM1,500 sebulan (kerajaan) & RM4,000 sebulan (swasta)

  2) Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS/ SME)

  • Syarikat Enterprise (Milikan Tunggal/ Perkongsian)/ Syarikat Sendirian Berhad (Sdn Bhd)
  • Beroperasi sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan ke atas
  • Jualan tahunan tidak kurang daripada RM300,000

  3) Jenis Aset

  • Hartanah
  • Rumah
  • Kedai
  • Tanah
  • Bangunan
  • Kilang
  • Gudang
  1. Apa yang saya dapat daripada pembiayaan ini ?
  Jumlah Pembiayaan: Minima RM15,000; Maksima RM5,000,000
  Tempoh Pembiayaan: 12 bulan (1 tahun) – 120 bulan (10 tahun)
  Kadar Keuntungan Tahunan: Serendah 10% setahun

  * Tertakluk terma & syarat

  2. Apakah caj lain yang perlu saya bayar ?
  Yuran Pemprosesan: RM100 caj sekali bayar sahaja
  Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan
  Kos Guaman: Ditanggung oleh pemohon / dibiayai bersama pembiayaan

  Klik DI SINI untuk melihat contoh bayaran balik untuk Pembiayaan Bercagar.
  Klik DI SINI untuk melihat Helaian Pendedahan Produk penuh untuk Pembiayaan Bercagar.