PEMULANGAN CARUMAN YURAN BULANAN DAN SYER ANGGOTA

Koperasi Wawasan Pekerja-pekerja Berhad (KOWAJA) sedang giat mengesan anggota yang telah tamat keanggotaan bersama KOWAJA bagi memulangkan semula caruman yuran anggota dan syer .

Pemulangan wang ini juga sedikit sebanyak dijangka mampu membantu kelangsungan hidup bagi anggota-anggota yang terkesan dengan pandemik covid-19 di samping memberi manfaat dan berkongsi kegembiraan menjelang bulan Ramadhan dan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan muncul tidak lama lagi.

Anggota yang terlibat boleh menghubungi KOWAJA untuk menyemak atau menuntut baki wang anda.

Email: keanggotaan@kowaja.com.my
Laman Web: www.kowaja.com.my
Telefon: 03-4048 2160/2179/2013
Whatsapp: 03-4048 2179