Secured Financing with Collateral

Pembiayaan Bercagar

Cagar Aset Untuk Tunai

Cagarkan aset anda untuk dapatkan lebih banyak duit di tangan dengan mudah and segera.

Jumlah Pembiayaan

Minima: RM15,000
Maksima: RM5,000,000

Tempoh Pembiayaan

Minima: 12 bulan (1 tahun)
Maksima: 120 bulan (10 tahun)

Kadar Peratusan Tahunan (APR)

Kriteria Kelayakan

Terbuka kepada semua rakyat Malaysia
Berumur 18 tahun ke atas
Tidak diisytiharkan muflis

Jenis Aset

Kondominium, Pangsapuri, Rumah Pangsa, Premis Perniagaan/ Kedai/ Kilang/ Tanah
Dalam Pembinaan / Siap / Subsale/ Lelong/ Pembiayaan Semula

Dokumen Sokongan

1 Salinan Mykad Pemohon

Bagi Pemohon Berpendapatan Tetap

 1. Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini Dan Surat Pengesahan Majikan Pemohon
 2. Penyata Akaun Simpanan / Bank 3 bulan terakhir (gaji dikreditkan)
 3. Salinan Borang EA / Borang BE / Penyata KWSP terkini

Bagi Pemohon yang Tidak Berpendapatan Tetap (pemilik perniagaan / bekerja sendiri / professional)

 1. Profil Perniagaan yang telah disahkan
 2. Pendaftar Perniagaan / Borang 9, 24, 49, B&D / M&A
 3. Salinan Penyata Bank / Transaksi Akaun Simpanan Individu & Akaun Semasa Perniagaan 6 bulan terkini yang telah disahkan
 4. Penyata Akaun Semasa untuk 6 bulan terkini
 5. Borang B terkini dan Resit Cukai
 6. Penyata Kewangan Teraudit (2 Tahun Terkini)
 7. Lesen / Keahlian daripada Badan Ikhtisas yang diiktiraf di Malaysia yang telah disahkan

Dokumen Harta

 • Salinan Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Surat Tawaran dari pemaju
 • Salinan Geran Hartanah
Sehingga 90% daripada harga kos/jual beli atau nilai pasaran
Maksimum 10 tahun (Tertakluk kepada usia pemohon iaitu tidak melebihi 70 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan)
- Biro Potongan Angkasa (BPA)
- Potongan Gaji oleh Majikan (PGM)
- Arahan Tetap
- Cek Tertunda/Tertangguh
- Tunai
Minima RM 300.00 atau 0.50% dari jumlah pembiayaan
Kesemua kos adalah ditanggung oleh pemohon atau dibiayai bersama pembiayaan
- Perlindungan Takaful Gadaijanji (MRTT) dan Takaful Pemilikan Rumah/Kebakaran (Houseowner/Fire Takaful) adalah diwajibkan
- Sumbangan takaful berdasarkan umur dan jumlah pembiayaan pelanggan