Pembiayaan Perniagaan SME

Pembiayaan Perniagaan

Tunai Untuk Bisnes

Pelan Pembiayaan Perniagaan sesuai untuk pengusaha bisnes yang ingin menambah modal & aliran tunai perniagaan untuk syarikat PKS dan SME. 

Jumlah Pembiayaan

Minima: RM15,000
Maksima: RM5,000,000

Tempoh Pembiayaan

Minima: 12 bulan (1 tahun)
Maksima: 120 bulan (10 tahun)

Kadar Peratusan Tahunan (APR)

Tertakluk kepada semakan kredit dan kelulusan KOWAJA

Kriteria Kelayakan

Usahawan Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS)
Syarikat Enterprise (Milikan Tunggal & Perkongsian)
Syarikat Sendirian Berhad (Sdn Bhd)
Koperasi yang berdaftar dengan SKM
Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya dua (2) tahun dan ke atas

Dokumen Sokongan

Salinan Kad Pengenalan Pengarah dan Pemegang Saham/Pemilik/Perkongsian.
Salinan akaun untuk 3 tahun yang terkini.
Penyata akaun semasa untuk 6 bulan terkini.
RM100 caj sekali bayar sahaja
0.5% daripada jumlah pembiayaan
Ya. Pembiayaan ini telah disemak oleh pegawai-pegawai Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dan didapati patuh syariah.
Penyelesaian pembiayaan hanya boleh dibuat selepas 6 bulan dari tarikh pembiayaan.
Jawapan