DAPATKAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i AL-MUTAYASIR

Dapatkan Wang Segera Sebanyak RM5,000 Dalam Masa 24 Jam Khas Untuk Kecemasan - Kereta Rosak, Rumah Bocor atau Masalah Kesihatan

  Telus. Mudah. Cepat.

  KOWAJA telah menawarkan banyak pelan pinjaman dan pembiayaan bersama khidmat nasihat serta sokongan yang berterusan kepada ahli.

  Untuk pertanyaan pembiayaan,

  Pembiayaan Peribadi-i Al-Mutayasir Disediakan Untuk Anda Dengan Kadar Tetap Sepanjang Tempoh

  Jumlah Bersih di Tangan
  RM5,000
  Wang Dalam Masa
  24 Jam
  Kadar Pembiayaan
  Tetap
  Mudah Lulus
  Kelulusan Segera
  Tempoh Pembiayaan
  2 Tahun
  Tiada Bayaran Pendahuluan
  Perlindungan Takaful
  Blacklist Boleh Memohon

  Semakan Kelayakan

  Warganegara Malaysia Berumur 19 tahun hingga 60 tahun

  Berkerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan ke atas

  Blacklist boleh memohon – penjamin diperlukan

  1. Apa yang saya dapat daripada pembiayaan ini ?
  Jumlah Pembiayaan : RM5,500 (Jumlah Bersih di Tangan RM5,000)
  Tempoh Pembiayaan : 24 bulan (2 tahun)
  Kadar Keuntungan Tahunan : Kadar Tetap Serendah 13.8% Setahun*
  * Tertakluk pada terma & syarat
  2. Apakah caj lain yang perlu saya bayar ?
  Yuran Pemprosesan: RM100 caj sekali bayar sahaja*
  Duti Setem: RM40 caj sekali bayar sahaja*
  Komoditi: RM100 caj sekali bayar sahaja*
  Caj Takaful: RM55 caj sekali bayar sahaja*
  Yuran/ Syer/ Fi: RM205 caj sekali bayar sahaja*

  * Tiada bayaran pendahuluan